Archive for: Promotion film

Channel Project

Gescheiden door water maar verbonden door een zelfde doel. Het Channel Project is een samenwerking met UK, België, Frankrijk en Nederland voor ontwikkeling van Diamantweg Boeddhisme. De uiting van communicatie moet verbinden en inspireren waarbij het element water nadrukkelijk wordt gebruikt. Voor een evenement is er een promotievideo geproduceerd waarbij water weer een belangrijke rol speelt. Kijk hier voor de trailer.