Meer EC

Ter ondersteuning van een fondsenwerving campagne MoreEC is op verzoek van de betreffende stichting het verzoek gekomen een promotie film te maken. Nu 55 interviews en 15 time lapse opnames later is het geheel aan materiaal de edit kamer ingegaan. Het betrof een internationaal project waar veel mensen bij betrokken zijn geweest, zowel inhoudelijk, productioneel als vormgevend.

De vele meningen en de verschillende manieren van communiceren tijdens dit project heeft geresulteerd in een interessante inkijk in het uiteindelijke doel van de campagne, betere samenwerking op internationaal niveau en gaf mooi aan dat de gepercipieerde grenzen tijdens de productie meer de grenzen onze eigen vaste denkkaders en limiterende handelingen aangaven. Hiervan bewust te worden en de keuze te hebben hoe te handelen gaf de potentie aan om zowel de film als het doel van de campagne te laten slagen.

Kijk hier voor de volledige versie (14 min.)

Kijk hier voor de trailer