Over Space

Made in Space Productions is een creatief bedrijf dat zich richt op audiovisuele producties voor interne en externe communicatie in de b2b en b2c branche. We ontwikkelen audiovisuele media en visuele concepten, toegespitst op zowel de online als offline communicatie van ondernemers, bedrijven, en organisaties.

Waar Space voor staat

Heldere en inspirerende communicatie brengt een natuurlijk potentieel van mensen en van situaties tot ontwikkeling. Eenduidig begrip leidt daarbij tot optimale samenwerking en overstijgende oplossingen. Dit heeft meer tevreden klanten, personeel en stakeholders tot gevolg. Doeltreffende communicatie is dan ook cruciaal, waarbij een bewegend beeld nog veel meer zegt dan duizend woorden.

Slim gebruik van video in de communicatie is essentieel. Video is dynamisch, innemend, overtuigend en zeer breed toepasbaar. Het biedt grenzeloze mogelijkheden en het creëert direct toegevoegde waarde.

Made in Space Productions creëert professionele video’s die kort, krachtig en helder de essentie verbeelden, en richting geven aan doeltreffende visuele communicatie. Made in Space heeft een dynamische, pragmatische en creatieve visie op het vertellen van visuele verhalen waarbij identificatie, langetermijn- en helikoptervisie centraal staan.

Wat Space precies doet

Made in Space produceert audiovisuele producties voor ondernemers, bedrijven en organisaties die zich bewust en gericht willen profileren naar hun omgeving. Producties van interne en externe communicatie uiten zich in het creëren van bedrijfsfilms, online video’s, commercials, en product- en dienstpromotie. In de snelle visuele wereld is de toepassing van online video en videomarketing daarbij voor elke serieuze ondernemer een onmisbare factor geworden voor gerichte communicatie en vindbaarheid op het internet.

Hoe Space het doet

Made in Space onderscheidt zich door een pragmatische analytische werkwijze, en biedt effectieve, inspirerende, non-conformistische audiovisuele media. Dit begint door goed te luisteren naar de klant, door aan te voelen wat deze voor ogen heeft, en te bekijken wat de doelen zijn voor zowel de korte als de langere termijn. Hierbij ligt de nadruk op de onderliggende problematiek, de oorzaak daartoe, en de extrapolatie van trends, verandering en oplossingen, het gevolg ervan.

Vervolgens wordt dit met associatieve en nieuwe invalshoeken omgezet naar effectieve verhaallijnen en inspirerende scripts. Hierna worden locaties en eventuele acteurs geregeld en er wordt een opnameplanning, een draaiboek en een shotlist opgesteld, met uiteindelijk als resultaat: een concrete videoproductie.

Onze producties worden verzorgd door een creatief team, en heeft beschikking tot een groot netwerk van professionals. Er wordt gefilmd met hoogwaardige digitale apparatuur. Bij dit alles staan we open voor de onbegrensde mogelijkheden die de ruimte biedt.